• Asesoramento e xestión contable.

 

 • Preparación dos estados contables obrigatorios, libros e actas. Presentación no rexistro mercantil.

 

 • Xestión dos libros rexistro de facturas emitidas e recibidas.

 

 • Estudos contables de viabilidade e control de orzamentos.

 • Servizos para empresas e autónomos/as:

  • Tramitación de altas, baixas e variacións laborais na TXSS.

  • Altas no Réxime Especial de Traballadores/as Autónomos/as.

  • Elaboración das nóminas e seguros sociais, e o seu envío telemático.

  • Realización e tramitación dos contratos de traballo, prórrogas e renovacións, estudando as distintas modalidades e posibles subvencións e bonificacións.

  • Certificados de retencións e comunicación de datos ao pagador.

 • Confección, revisión e presentación do IVE.

 

 • Confección, revisión e presentación do I.R.P.F.

 

 • Confección do Imposto de Sociedades.
   

Fiscal
Laboral
Contabilidade e finanzas
 • Estudo, información e comunicación das axudas e subvencións das que se poida beneficiar o/a cliente.

 

 • Tramitación de axudas e subvencións.

 

 • Asesoramento para a creación de entidades xurídicas.

Outros Servizos